Selecteer een pagina

Privacyverklaring MediaRunners

d.d. mei 2018

MediaRunners kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MediaRunners.

MediaRunners kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam.
– Uw adresgegevens.
– Uw telefoonnummer.
– Uw e-mailadres.
– Uw IP-adres
– Uw betalingsgegevens

Waarom MediaRunners gegevens nodig heeft
MediaRunners verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan MediaRunners uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Bewaren van gegevens
MediaRunners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
MediaRunners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@mediarunners.nl. MediaRunners zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
MediaRunners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MediaRunners verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MediaRunners op via Info@mediarunners.nl.

MediaRunners is als volgt te bereiken:
Postadres: Burg. Tenkinkstraat 14, 7001 EV, Doetinchem
KVK: 65603532
Telefoon: 0641662787 & 0644418377
Mail: Info@mediarunners.nl
Website: www.mediarunners.nl